Stuartska Släktföreningen

Välkommen till Stuartska Släktföreningen.

Föreningen startades 1965. Årsmöte hålles vartannat år. Under årens lopp har det varit festliga och gemytliga årsmöten. I samband med årsmötena har det varit många lärorika och roliga utflykter med anknytning till släkten Stuart.

Stuartska släktföreningen är öppen för den som bär eller burit namnet, dennes maka eller make samt deras barn och barnbarn. Medlem av släktföreningen kan även bli person som inte tillhör släkten Stuart, men på grund av härstamning från eller släktskap med medlem av släkten eller av annan anledning hyser intresse för släkten kan efter styrelsens medgivande inväljas.

Medlemsavgiften är 200.- per år för senior och 100:- per år för junior.

E-post: kontakt(at)stuart86.se

Copyright @ All Rights Reserved